Oord der Lupinen

Natuurgeneeskundige praktijk

Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage

Lymfe wordt gevormd uit de weefselvloeistoffen die alle cellen van het lichaam omhullen. In het weefsel tussen onze cellen vinden veel belangrijke processen plaats. Al onze bloedvaten, zenuwen en lymfevaten komen hier samen. Al onze hormonen oefenen hier hun werking uit. De totale stofwisseling van iedere lichaamscel verloopt via dit weefsel. Hier liggen  de beginpunten van de lymfevaten. Het start  met hele kleine vaatjes die zich verenigen in steeds grotere lymfevaten om  uiteindelijk samen te komen in twee centrale lymfevaten die uitmonden in de aderen onder het sleutelbeen.

Een groot deel van het overtollige vocht en afvalstoffen in de weefsels wordt afgevoerd door de bloedvaten. Alles wat er nog achterblijft neemt het lymfestelsel voor zijn rekening. Het lymfestelsel zorgt er dus voor om, via de natuurlijke lymfedrainage, de weefselvloeistof in zo goed mogelijke conditie te houden. In de lymfeklieren die overal door het lichaam verspreid liggen wordt de lymfe gezuiverd. De natuurlijke lymfedrainage kan verstoord worden door bijv. ziekte, stress, als gevolg van een ongeval of een operatie.

Manuele lymfedrainage is een massagevorm, ontwikkeld door dr. Vodder, die erop gericht is om het lymfestelsel te stimuleren en te ondersteunen om op deze manier het evenwicht zo mogelijk weer te herstellen.

Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnatie op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. Door een stimulatie van de afvoer zullen afvalstoffen/gifstoffen en een teveel aan vocht sneller afgevoerd worden waardoor een verbetering van de celstofwisseling en dus van de celwerking kan plaatsvinden. Ook heeft het tot doel om te voorkomen dat afvalstoffen zich in de weefsels gaan ophopen en dan klachten kunnen gaan veroorzaken én om al opgehoopte afvalstoffen te helpen verwijderen. Ook hier staat dus weer de ondersteuning, activatie en de bevordering  van het evenwicht en het zelfgenezend vermogen centraal.

Manuele lymfedrainage is een hele zachte massage vorm. De handen drijven als het ware op het vocht onder de huid. Ze bewegen mee op het ritme van de lymfe in dezelfde richting als de lymfestroom, om zo de lymfestroom te stimuleren. De massage gaat via direct contact met de huid.                                     Altijd wordt begonnen met een massage van de lymfeklieren in het halsgebied, de basis waar de lymfevaten uitmonden in de bloedvaten. Afhankelijk van de klacht kunnen hierna de armen, de benen, de rug, de buik, de borst of het gezicht gemasseerd worden.

Ook is een combinatie met VoetreflexPlustherapie mogelijk.

Het is toepasbaar bij heel veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen, o.a.:

  • Zwellingen (oedeem) bijv. lymfoedeem
  • Zwellingen na een ongeval of na een operatie
  • Verstuikingen
  • Bloeduitstortingen
  • Spierpijnen en spierletsels
  • Dystrofieën
  • Bloedcirculatiestoornissen.

In principe is de behandeling voor iedereen geschikt.